Thailand Web Stat Truehits.net

หนุ่มวัย 30 ปี ชาวตรัง กลับใจหลังจากที่เคยเกเร หันมายึดอาชีพปลูกผัก เพราะใจรักในอาชีพเกษตรกร สร้างรายได้กว่า 1 หมื่น

หนุ่มวัย 30 ปี ชาวตรัง กลับใจหลังจากที่เคยเกเร หันมายึดอาชีพปลูกผัก เพราะใจรักในอาชีพเกษตรกร สร้างรายได้ เดือนละไม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นบาท

นายมานพ แก้วอัมพร เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายเสน่ห์ ทองเกลี้ยง เกษตรอำเภอนาโยง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 4 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง เป็นบ้านของนายอนุสรณ์ หนูทอง อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นเกษตรกรทำอาชีพปลูกผักขาย สร้างรายได้ มา 3-4 ปี แล้ว

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า เมื่อก่อนตอนเป็นวัยรุ่นนั้นค่อนข้างเกเร แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งตนเองก็คิดว่าการทำตัวเกเรนั้นไม่มีอะไรดีขึ้น จึงได้กลับตัวเป็นคนใหม่ หันมาทำอาชีพการเกษตร เนื่องจากบิดามารดานั้นทำอาชีพเกษตรกร ซึ่งตนนั้นได้ใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบบ้านประมาณ 1 งาน ปลูกผัก เช่น ผักกาดขาว มะเขือ พริก ผักโขม และอีกหลายชนิด เป็นผักปลอดสารพิษ ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ทำขึ้นเอง ไม้มีการใช้สารเคมีแต่อย่างใด ซึ่งสารเคมีจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยมีผู้บริโภคมาเดินเลือกซื้อผักในแปลงผัก และตนเองกับแม่ก็ขี่รถ จยย.ไปขายตามท้องตลาด ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จนผักที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อประชาชนผู้บริโภค ตน จึงอยากจะเชิญชวนวัยรุ่นที่เกเร กลับตัวกลับใจหันมาทำอาชีพสุจริต อาชีพใดก็ได้แต่อาชีพการเกษตรนั้นเป็นอาชีพที่มีรายได้ทุกวัน สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ นอกจากนี้ ตนยังมีบ่อน้ำไว้คอยรดต้นผัก จึงไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแต่อย่างใด

ด้าน นายมานพ แก้วอัมพร เกษตรจังหวัดตรัง กล่าวด้วยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้เกษตรอำเภอ ทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง ส่งเสริม และให้ความรู้กับเกษตรกรในการทำการเกษตรภายในครัวเรือน เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของ นายอนุสรณ์ หนูทอง นั้น จากการที่มีความประพฤติเกเร แล้วกลับตัวกลับใจมาทำอาชีพเกษตร สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวนั้น ได้มอบหมายให้นายเสน่ห์ ทองเกลี้ยง เกษตรอำเภอนาโยง เข้ามาดูแลและสนับสนุนปัจจัยด้านการผลิต สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อนำมาเพาะปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ซึ่งนายอนุสรณ์ หนูทอง นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดี และควรเอาเป็นแบบอย่าง

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดตรัง ในขณะนี้ ยังไม่ได้มีการประกาศภาวะภัยแล้งแต่อย่างใด ต้องรอดูรายงานจากเกษตรอำเภอก่อนว่าพื้นที่ใดประสบปัญหาภัยแล้ง หากประสบภัยแล้วก็จะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง และเบิกจ่ายงบประมาณมาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันที.

Leave a Comment

Your email address will not be published.