Thailand Web Stat Truehits.net

ตรังยังคุมเข้มร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ผู้ว่าฯ อนุญาตเปิดได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามประกาศคำสั่งเดิม

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผวจ.ตรัง กล่าวว่า ในเรื่องร้านเสริมสวย ร้านตัดผม นั้นอยู่ในประกาศ คือ ต้องจัดระบบ ในประกาศฉบับที่ 3 ข้อที่ 10 ตรงนี้เราต้องจัด เพราะถ้าไม่ดำเนินการเราก็จะดำเนินการเพราะถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณะสุข บางเรื่องอาจจะต้องไปดูตามรายละเอียด ตนจึงต้องจัดตั้งศูนย์กรรมวิธีข้อมูลขึ้นมาจากทุกภาคส่วนประมาณ 7 ด้าน รวมทั้งทางสาธารณะสุขด้วยหลายๆ ฝ่ายขึ้นมา บางเรื่องบางทีไปเขียนมันไม่ใช่ ยกตัวอย่างเรื่องกรณีร้านเสริมสวยสามารถเปิดได้ไหม เปิดได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไข 1 2 3 ต้องเน้นย้ำ

นายลือชัย ได้กล่าวย้ำไขข้อสงสัยของประชาชนอีกว่า คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่อื่นจะเดินทางไปกลับ ไม่ได้ ทางศูนย์ฯ ก็ทำให้เลย เป็นคนตรังมีอาชีพค้าขายส่งผักจะไปรับผักที่หัวอิฐ นครศรีธรรมราช ก็ต้องมีหนังสือรับรองแสดงว่าคุณไปขนผัก อันนี้คือเงื่อนไข อยู่พัทลุงจะมาขายผัก ขายปลาที่ จ.ตรัง ก็ไม่ได้ เพราะช่วงนี้ ไม่ให้ทำแบบนี้ อยู่พัทลุงจะมาขึ้นเครื่องที่ตรัง ก็เข้าไม่ได้ ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขตอนนี้ยังปิดอยู่ อยู่ จ.กระบี่ จะเดินทางผ่าน จ.ตรัง ไป อ.หาดใหญ่ ตอนนี้ยังไม่ได้ เราไม่อยู่ในเงื่อนไข ให้เข้าจังหวัดอย่างเดียว ถ้าจะออกก็ออกไป คนส่งของต่างจังหวัดถ้าเป็นสินค้าตามเงื่อนไขก็ไปได้

ขณะที่ นายวุฒิศักดิ์ ชุมคง อายุ 31 ปี เจ้าของร้านตัดผม WUT Barber กล่าวว่า ทางร้านก็จะมีการวางเจลล้างมือให้กับลูกค้า จะมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ ก่อนเข้าร้านให้ลูกค้าล้างมือก่อน ส่วนลูกค้าส่วนมากเราจะรับลูกค้าประจำก่อน มีการตรวจสอบ และไม่ให้มีการนั่งรอในร้านเยอะๆ เหมือนเมื่อก่อน เรามีการแขวนป้ายบอกก่อน ช่วงนี้ลูกค้าก็เงียบมาก.

Leave a Comment

Your email address will not be published.