Thailand Web Stat Truehits.net

พช.ตรัง เดินหน้า ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

วันนี้ 20พ.ค.63 เวลา14.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังโดยการนำของ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายหาญณรงค์ สงหนู พัฒนาการอำเภอเมืองตรัง นายชำนาญ รักนิ่ม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมขยายผล “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” (บ คือ บ้าน /ว คือ วัด /ร  คือ โรงเรียน) และร่วมต่อต้านโรคโควิด – 19  ณ วัดไร่พรุ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  ซึ่งเป็นวัดนำร่อง ของจังหวัดตรัง และจะขยายผลไปยังทุกพื้นที่ของจังหวัดตรัง  เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณร นำไปประกอบอาหารในการดำรงชีวิตประจำวัน

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดตรัง กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อส่งเสริมให้วัดมีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน นำไปประกอบอาหารในการดำรงชีพในชีวิตประจำวันถือเป็นการลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่ปลูกประมาณ 200 ตารางวา กล้าผักที่นำมาปลูกครั้งนี้มีมากกว่า 10 ชนิด  เช่น ผักบุ้ง มะเขือพวง มะเขือเปราะ มะเขือยาว ผักกวางตุ้ง คะน้า หมักเหมียง  เผือก แตงกวา พริก กะเพรา ตะไคร้ มะขามกินยอด มะม่วงหิมพานต์ใบยอด  ในการนี้ พระครูเมธากร  (พระครูสมุห์จำเลือง ธิตเมโธ) เจ้าอาวาสวัดไรพรุ พระสงฆ์ สามเณร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำ อช. กลุ่มสตรี และประชาชนบ้านไร่พรุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนและหันมาปลูกผักไว้กินเองมากขึ้น

ภาพ/ข่าว Pr Cddtrang

Leave a Comment

Your email address will not be published.