Thailand Web Stat Truehits.net

พี่น้อง อสม.โคกหล่อ จะไม่ทน! ตบเท้ายื่นหนังสือต่อ สสจ.ตรัง สั่งพิจารณาสั่งย้าย ผอ.รพ.สต.ออกนอกพื้นที่

พี่น้อง อสม.โคกหล่อ จะไม่ทน! ตบเท้ายื่นหนังสือต่อ สสจ.ตรัง สั่งพิจารณาสั่งย้าย ผอ.รพ.สต.ออกนอกพื้นที่ใน 15 วัน ยำเละ! ผิดหวังเสียความร็สึกโครงการเที่ยวปันสุขของทางรัฐบาล และพฤติกรรมไมเหมาะสม

วันที่ 21 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ตรัง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.จำนวน 8 หมู่บ้าน ภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หรือ รพ.สต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง นำโดย นางศิรินันท์ แก้วเล็ก อายุ 68 ปี ประธาน อสม.อ.เมืองตรัง และเพื่อนสมาชิก อสม.กว่า 15 คน ได้หอบหลักฐานรวมทั้งหนังสือเปิดผนึก โดยมี ประนอม ตุลยกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เป็นผู้รับมอบแทน นายบรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ตรัง เพื่อร้องขอความเป็นธรรมและเรียกร้องให้พิจารณาสั่งย้าย นายสุนันท์ แก่นอินทร์ ผอ.รพ.สต.โคกหล่อ ออกจากพื้นที่ ภายใน 15 วัน โดยกล่าวอ้างว่า นายสุนันท์ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและ ไม่เป็นธรรมทำให้ อสม.ในพื้นที่เกิดความไม่ไว้วางใจและ หวาดระแวง มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ โดยการแสดงพฤติกรรม ใช้คำพูดหยาบคายและแสดงอาการโมโห โดยการตบโต๊ะ อีกทั้งการออกกฎระเบียบในการบริหารที่ไม่เป็นธรรมต่อ อสม.และคุกคามทำให้ อสม.หวาดผวาเกรงกลัว

นางศิรินันท์ กล่าวว่า ล่าสุดกรณี โครงการ “เทียวปันสุข” ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอาสาสมัครทั่วประเทศ โดยการจัดทำโครงการที่ยวปันสุขในเขต ต.โคกหล่อ นายสุนันท์ เป็นผู้ประสานงานเองทั้งหมด และยังเรียกเก็บเงินส่วนต่างเพิ่มจากสมาชิกคนละ 250 บาท สมาชิกคนไหนที่ไม่ชำระเงินจะไม่มี สิทธิ์เข้าร่วมในกิจกรรม โดยนายสุนันท์ ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่นำไปใช้ เป็นค่าเครื่องดื่มและดนตรี แต่ไม่ได้นำเงินดังกล่าวไปชำระค่าใช้จ่ายที่ได้ตกลงไว้ แต่เมื่อทางสมาชิก ได้สอบถามกับ นายสุนันท์ กลับบอกว่าถ้าใครสอบถามเรื่องเงินจำนวน 250 บาทนี้อีกจะ “ด่า” เพราะทางสมาชิกทราบมาก่อนหน้าแล้วว่างบประมาณในโครงการเที่ยวปันสุขยังคงเหลืออยู่อีกหลายหมื่นบาท

นางศิรินันท์ กล่าวอีกว่า ก่อนเดินทางในโครงการเที่ยวปันสุขไป จ.พังงา นายสุนันท์ ได้เอ่ยปากว่า สมาชิกทุกคนจะได้รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหาร และวันเดินทางกลับมื้อเที่ยงจะมีอาหารกล่องให้กับ อสม.ทุกคนด้วย แต่แล้วกลับไม่มีอาหารดังกล่าวที่ นายสุนันท์ ได้เอ่ยปากไว้ตั้งแต่ต้น โดยจากการเข้าร่วมโครงการเที่ยวปันสุขของอ อสม.โคกหล่อ ในครั้งนี้ ห้องพักและ อาหาร ไม่ได้มาตรฐานตามที่ได้ตกลง โดยห้องพักที่สามารถพักได้เพียง 2 คน แต่ได้จัดให้นอน 4-5 คน บางห้องจัดให้นอน 8 คน โดยมีห้องน้ำเพียงห้องเดียว การบริการภายในที่พักไม่ได้มาตรฐาน ไฟฟ้าไม่สว่าง ประตูปิดไม่ได้ น้ำไม่ค่อยไหล บันไดขึ้นห้องพัก ผุพัง และอาหารที่จัดมาไม่เพียงพอต่อจำนวนสมาชิกที่เข้า ร่วมโต๊ะละ 8 คน โดยมีภาพถ่าย แนบมาด้วยพร้อมกับเอกสารฉบับที่นำมายื่น เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณา จากที่ได้กล่าวมาในข้อดังกล่าวข้างต้นเห็นว่า นายสุนันท์ ได้กระทำการสื่อไปในทางทุจริต และจงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ

ด้าน นางสุจินดา ภูมิมาตร อายุ 59 ปี ประธาน อสม. หมู่ 10 ต.โคกหล่อ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา ผอ.คนนี้ใช้วาจาหยาบคายไม่สุภาพ ทั้งแสดงกิริยาไม่ เหมาะสมขณะทำการพูดคุยกับอาสาสมัคร วางกฎระเบียบให้ อสม.เกรงกลัว ดังนั้นทั้งประธานและ อสม.ประจำหมู่บ้านในเขต ต.โคกหล่อ จึงไม่สามารถร่วมปฏิบัติงาน กับนายสุนันท์ ได้อีกต่อไป จึงได้ขอให้ ได้พิจารณาหนังสือฉบับนี้ ดำเนินการย้ายนายสุนันท์ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ซึ่งหากให้นายสุนันท์ยังคง ปฏิบัติงานที่อยู่ในพื้นที่ จะก่อให้เกิดการต่อต้านและความรุนแรง ส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่อประชาชนใน ต.โคกหล่ออย่างแน่นอน ทั้งได้รับความไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการกระทำ ดังกล่าวของนายสุนันท์ ได้กระทำการต่อเนื่อง กับ อสม. ในพื้นที่ เป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ อสม.ในพื้นที่ พยายามใช้ความอดทนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในองค์กร และทั้งนี้ก็เพื่อตั้งใจ ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน ต.โคกหล่อ.

นอกจากนี้ อสม.พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การวางกฎระเบียบว่า อสม.ที่ขาดประชุม  ไม่ส่งรายงานจะทำการตัดเงิน 1,000 บาท และก่อนหน้านี้ อสม.ที่ขาดประชุมจะตัดเงิน 100 บาทต่อคน/เดือน ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา พี่น้อง อสม.หลายรายได้ขาดประชุมเดือนหนึ่งประมาณ 20-30 คน หักเงินต่อเดือน 2,000 – 3,000 บาท เก็บระยะเวลา 9 เดือน โดยไม่ได้นำ เงินมาเข้าบัญชีให้กับทางชมรมฯ เลยแม้แต่เดือนเดียว และไม่ทำการชี้แจงเกี่ยวกับจำนวนดังกล่าว ส่อให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากล วันนี้พี่น้อง อสม.โคกหล่อ จะไม่ทน จึงตัดสินยื่นหนังสือต่อนายแพทย์ สสจ.ตรัง ให้สั่งย้าย ผอ.คนนี้ออกจากพื้นที่ภายใน 15 วัน.

Leave a Comment

Your email address will not be published.