Thailand Web Stat Truehits.net

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดปัจฉิมนิเทศวิศวกรสังคมรุ่น1

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.ศุภมาส อิสรพันธุ์ ผศ.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดี ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์ จัด ปัจฉิมนิเทศและถอดบทเรียน “วิศวกรสังคม รุ่นที่  1   ใน 7 ด้าน 145 คน 26 ตำบล ใน จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ตรัง ในโครงการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)จ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ณ ห้องประชุมนิลพยัคย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Leave a Comment

Your email address will not be published.