Thailand Web Stat Truehits.net

ตบเท้าพรึ๊บ! สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วตรัง รวมพลอ่านแถลงการณ์และปฏิญาณตนปกป้องสถาบันกว่า 2 พันคน ไม่ยอมรับผู้จาบจ้วง

ตบเท้าพรึ๊บ! สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วตรัง รวมพลอ่านแถลงการณ์และปฏิญาณตนปกป้องสถาบันกว่า 2 พันคน ไม่ยอมรับผู้จาบจ้วง และกระทำในสิ่งที่กระทบเบื้องพระยุคลบาท

เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ 23 ต.ค.63 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเก่า) สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.ตรัง นำโดย นายวิศาล สาราบรรณ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 10 อำเภอของ จ.ตรัง กว่า 2,000 คน ได้รวมตัวกันแสดงออก และแถลงการณ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสูงสุด โดยมีการอ่านคำแถลงการณ์ ปฎิญาณตน พร้อมกันทั้งหมด และได้ยืนคำแถลงการณ์ดังกล่าวให้กับทาง นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาทีก่อนจะแยกย้ายกันกลับ ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานความมั่นคง คอยอำนวยความสะดวกและสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด

กำนันวิศาล กล่าวว่า ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ ของประเทศไทย ได้ก่อกำเนิดองค์กรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้พวกเราทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เป็นหัวหน้าราษฎรใน เขต ปกครองท้องที่ของตนเอง ซึ่งความเป็นสังคมของประเทศชาติของประเทศไทย มีความสำคัญอย่างยิ่ง และ จำเป็นอย่างที่สุด ที่จะต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นสิ่งให้พี่น้องปวงชนชาวไทย ไว้เคารพ และ เทิดทูนในฐานะที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้นำพาความมั่นคงของชาติจากบรรพบุรุษ สู่พวกเราพี่ น้องชาวไทย

กำนันวิศาล กล่าวต่อไปว่า การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหน้าที่เยี่ยงชีวิตของพวกเรากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทั้งประเทศ เพื่อการธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติและสังคมประเทศ พวกเรากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ประจำตำบล เสารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะไม่ยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาก้าวล่วง จาบจ้วงและกระทำในสิ่งที่กระทบเบื้องพระยุคลบาทต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพสูงสุดของพวกเราและพสกนิกรคนไทยทั้งชาติ

“ พวกเรากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้งประเทศ ขอให้ผู้ ที่ กระทำการอันเป็นการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ หยุดการกระทำเช่นนี้ทันทีเพราะการกระทำ ของพวก ท่าน ส่งผลให้พวกเรากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้อง ชาวไทยทั้งประเทศ รู้สึกไม่พอใจกับการกระทำของพวกท่าน พวกเราพร้อมที่จะ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ถูกกฎหมายและขอบธรรม เพื่อให้ทรงไว้ และอำรงค์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เคียงคู่ประเทศไทย เป็นมิ่ง ขวัญแห่งพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนาน”

ทั้งนี้ได้ปฏิญาณตน เพื่อเป็นนักปกครกรท้องที่ที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน จำนวน 5 ข้อ ข้อ 1 ข้าพเจ้ามจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ข้อ 3.ข้าพเจ้าจะรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข ข้อ 4 ร้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญของประเทศชาติข้อ5ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในศีลธรรม และคุณธรรมของนักปกครองที่ดี. ทั้งนี้การชุมนุมใช้เวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นหลังรวมพลังร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนสลายตัวไป.

Leave a Comment

Your email address will not be published.