Thailand Web Stat Truehits.net

อบจ.ตรัง เปิดศูนย์รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

อบจ.ตรัง เปิดศูนย์รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

นางสุภมาส ศรมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดตรัง ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายอนันต์ วันแรก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมพิธี  

วัตถุประสงค์การเปิดศูนย์รักษาความปลอดภัยฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและเตรียมความพร้อม ในการออกช่วยเหลือประชาชน และนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 กรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน หรือรถเสียได้อย่างทันท่วงที และร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ชุดกู้ชีพ กู้ภัย ช่างซ่อมเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ทั้งนี้สามารถโทรศัพท์ ประสานได้ที่หมายเลข 096 – 7023752

Leave a Comment

Your email address will not be published.