Thailand Web Stat Truehits.net

ตรังโล่งอก สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 1 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 266 ราย

ตรังโล่งอก สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 1 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 266 ราย

วันที่ 12 พ.ค.64 ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง และแพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ  รองโฆษกฯ ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดตรัง  โดยในวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพียง  1   ราย รวมมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมในการระบาดรอบเดือน เม.ย.64 จำนวน  266  ราย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ เป็นเพศชาย อายุ 22  ปี ทำงานในร้านเสริมสวยที่กรุงเทพฯ ภูมิลำเนา ต.นาโยงใต้   อ.เมืองตรัง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่  187 จากคลัสเตอร์ร้านเสริมสวย  โดยผู้ป่วยรายนี้ได้ทำการกักกันตัวที่สถานที่กักกันตัวของจังหวัด(Local Quarantine) และตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 อย่างไรก็ตาม จากประวัติการสัมผัสโรคที่พบสัดส่วนของการติดเชื้อจากคนใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว เพื่อนบ้าน และเพื่อนร่วมงานมากขึ้น แสดงว่า มีการแพร่กระจายเชื้ออยู่ในชุมชนและในครัวเรือน โดยอาจเป็นการแพร่โรคจากผู้ติดเชื้อที่มีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ จึงประชาชนได้เคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างและทำงานจากบ้าน (Work from home) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนแออัด ไม่นั่งรับประทานอาหารในที่สาธารณะ และไม่จับกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน งดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายโรค.

Leave a Comment

Your email address will not be published.