Thailand Web Stat Truehits.net

ม.อ.ตรัง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก กระทรวง อว. เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

ม.อ.ตรัง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก กระทรวง อว. เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2564) ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ได้รับการจัดสรรมาจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มอบมายังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยจะได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่ต้องฝึกงานหรือนักศึกษาที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ รวมประมาณ 500 คน ทั้งนี้ได้รับการร่วมมือจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังเป็นอย่างดี.

Leave a Comment

Your email address will not be published.