Thailand Web Stat Truehits.net

ม.อ.ตรัง ร่วม อบต.ควนปริง มอบ “ตู้ปันสุข” แบ่งปันรอยยิ้มให้สังคม

ม.อ.ตรัง ร่วม อบต.ควนปริง มอบ “ตู้ปันสุข” แบ่งปันรอยยิ้มให้สังคม

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรฝ่ายวิชาการ ส่งมอบตู้ปันสุข “หิวก็หยิบไป มีเมื่อไหร่ก็แบ่งมา” โดยมีนายทักษิณ รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ผู้บริหารและบุคลากร อบต.ควนปริง ร่วมรับมอบเพื่อส่งต่อให้กับประชาชน และเป็นจุดแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือกันในสภาวะการณ์ COVID-19 โดยตู้ปันสุขตั้งอยู่ที่บริเวณหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง สามารถมารับและแบ่งปันสิ่งของอุปโภค บริโภค ได้

โครงการตู้ปันสุข “หิวก็หยิบไป มีเมื่อไหร่ก็แบ่งมา” เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือในนามกองทุนรวมใจสีบลูสู้เพื่อน้อง เพื่อเป็นทุนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19 โดยปีที่ผ่านมาได้มอบให้กับนักศึกษาไปแล้ว จำนวน 52,200 บาท และเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการ จึงได้เกิดตู้ปันสุข “หิวก็หยิบไป มีเมื่อไหร่ก็แบ่งมา” เพื่อสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือ และแบ่งปันกัน ทั้งช่วยเหลือนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมใช้ ร่วมแชร์ แบ่งปันความสุขแก่กัน.

Leave a Comment

Your email address will not be published.