Thailand Web Stat Truehits.net

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ต้อนรับ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ต้อนรับ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เตรียมพร้อมเปิดเมืองรับการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ โดย ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร นำทีม U2Tคลองเส โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ร่วมจัดบูธนิทรรศการกิจกรรมของ U2T คลองเส และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในโอกาสตรวจราชการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมหลังวิกฤตโควิด-19 ของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ วัดถ้ำทอง อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในบรรยากาศของการควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ทุกฝ่ายได้ดำเนินการเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค ด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างรายได้และเม็ดเงินให้สะพัดในพื้นที่ ได้มีการเดินหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเปิดเมืองเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อสถานการณ์ของ โรคโควิด-19 คลี่คลายจะได้พร้อมสำหรับการพลิกฟื้นยกระดับการท่องเที่ยว โดยจะหาจุดเด่นในแต่ละพื้นที่ ดึงสิ่งที่เป็นของดีที่สุดในแต่ละด้าน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา ใครมีดีกว่าก็จะดึงนักท่องเที่ยวได้มากกว่า และจะเดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา โดยจะเร่งยกระดับการท่องเที่ยวทุกด้าน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และสานต่อโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ฝั่งอ่าวไทยไปจนถึงฝั่งอันดามัน และส่งเสริมของดีชุมชน และอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดให้พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงการเปิดเมือง ที่จะให้ความสำคัญด้านการสร้างความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

ด้าน มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ได้มีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีอยู่ ให้มีความทันสมัยตอบโจทย์ตลาดได้มากยิ่งขึ้น เช่น การยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสด@ผึ้งโพรงไทยบ้านด่านช้าง การยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงไทย การยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตร บ้านสามัคคีธรรม บ้านนาแยะใต้ นอกจากนี้ทางทีม U2T คลองเส ก็ยังมีภารกิจสู้ภัย Covid -19 กับ 3 Step คือ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน COVID -19 รวมถึงรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID -19 เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมสำหรับเปิดเมืองรับการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยทาง มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ได้นำเสนอผลงานการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือชุมชนในอำเภอถ้ำพรรณรา ของทีม U2T คลองเส พร้อมกับมอบของที่ระลึกแด่ท่าน รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกระเป๋าผ้าที่ผลิตจากผ้าไหมและผ้ายกเมืองนคร ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระเป๋าผ้าของที่ระลึกก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทาง U2T คลองเส กำลังดำเนินการเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาสถัดไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.