Thailand Web Stat Truehits.net

สุดยอด! นักศึกษาคณะวิศวกรรม มทร.ตรัง ผุดไอเดีย “รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” ลดมลพิษ งดใช้น้ำมัน 100%

สุดยอด! นักศึกษาคณะวิศวกรรม มทร.ตรัง ผุดไอเดีย “รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” ลดมลพิษ งดใช้น้ำมัน 100% พร้อมพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดตรัง (Trang Smart City)

วันที่ 22 ก.พ.65 ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษาในรายวิชา “โครงงานวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า” Electrical Energy Engineering Project ผลักดันให้นักศึกษาสร้างผลงานออกมาหนึ่งชิ้นงานก่อนจะสำเร็จการศึกษา ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สอบถาม นายซ๊อฟรอน เจ๊ะ  นายปฏิพัทธิ์ สงไข่ และ นายภูธเรศวร์ แก้วอักษร นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  กล่าวว่า ตนและเพื่อนๆได้มีการคิดวางแผนที่จะสร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้มีค่าครองชีพสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมัน เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้รถมอเตอร์ไซด์เป็นยานพาหนะ ด้วยมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ 1,700 ไร่  จึงมีความจำเป็นยานพาหนะในการเดินทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งลดมลพิษได้ถึง 100% จึงได้มีการนำรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและเสื่อมสภาพ มาดัดแปรงรูปลักษณ์ภายนอกและนำมาประกอบกับชุดอุปกรณ์ติดตั้งประกอบด้วย3 ส่วนหลักๆ คือ 1.แผงโซล่าเซลล์ขนาด 400 w. โมโนดิสตอล ใช้เป็นแหล่งชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ 2.แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟส ใช้เป็นแหล่งเก็บพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่มีน้ำหนักเบา ให้พลังงานสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 3.ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการชาร์จประจุไฟฟ้าให้เต็มได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลาในการชาร์จ นอกจากจะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ยังออกแบบให้ชาร์จด้วยไฟฟ้าที่บ้าน โดยจะใช้เวลาชาร์จประมาณ 4-5 ชม.สามารถใช้งานได้ ในระยะทาง 20 กม. ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ด้วยความเร็ว 40 กม./ชม. โดยนักศึกษาได้ชื่อรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คันนี้ว่า “โดราเอม่อน” 

ด้าน อาจารย์สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์ที่ปรึกษา โครงงาน กล่าวว่า การคิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรมนักศึกษารถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้งบประมาณ 30,000 บาทซึ่งไม่รวมในส่วนของตัวรถที่นำมาประกอบ โดยใช้เวลาร่วมกันกับนักศึกษาประมาณ 1 เดือน ซึ่งนักศึกษาทั้ง3คนได้มีความตั้งใจแบ่งหน้าที่ในการทำงานช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี ขณะนี้สามารถใช้งานได้จริงภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรับส่งเอกสารระหว่างอาคารเรียน ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และลดมลพิษ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้นำรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ในอนาคตจะมีการพัฒนาในระบบการทำงานของรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะออกแบบให้เป็นในรูปแบบรถตุ๊กๆหัวกบซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของจังหวัดตรัง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดตรัง (Trang Smart City)ต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.