Thailand Web Stat Truehits.net

ฝ่ายปกครองร่วมตำรวจออกตรวจเข้ม ร้านอาหารกึ่งผับเพื่อ ป้องปรามตามคำสั่งจังหวัด

ฝ่ายปกครองร่วมตำรวจออกตรวจเข้ม ร้านอาหารกึ่งผับเพื่อ ป้องปรามตามคำสั่งจังหวัด

เวลา 22.30 น.คืนวันที่ 21 เม.ย. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผวจ.ตรัง นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง สั่งการให้ นายณหทัย สุนทรนนท์ ป้องกันจังหวัดตรัง พร้อมด้วยตำรวจ สภ.เมืองตรัง และกำลัง อส.จ.ตง. ที่ 1 ได้ร่วมกันออกตรวจร้านอาหาร สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ป้องปรามเพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดตรัง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจากการลงพื้นที่ เจ้าหน้าที่ฯ ได้สุ่มตรวจสอบจำนวน 10 ร้าน ไม่พบการกระทำความผิดกฎหมาย

ด้าน นายณหทัย หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และให้ปิดร้านภายในเวลา 23.00 น. ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือด้วยดี ทั้งนี้การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 20 ปี ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากพบเห็นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือการทำผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้ทันที.

Leave a Comment

Your email address will not be published.