Thailand Web Stat Truehits.net

“บิ๊กโจ๊ก”นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ป้ายแดง นำประชาชนชาวตรังร่วมปลูกจิตสำนึก “จิตอาสารักษ์ป่าชายเลน

“บิ๊กโจ๊ก” นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ป้ายแดง นำประชาชนชาวตรังร่วมปลูกจิตสำนึก “จิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดปากเมงเฉลิมพระเกียรติ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างไม่ขาดสาย พร้อมปล่อยลูกปูม้ากว่า 105 ล้านตัว ลูกกุ้งกุลาดำ 100,000 ตัว รวมทั้งแม่พันธ์ปลา แม่พันธ์ปูม้าและปูดำ ในพื้นที่ เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศ

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 29 พ.ค.65 เวลา 15.00 น.พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ประธานในพิธีนำประชาชนชาวจังหวัดตรัง เข้าร่วมในโครงการ “จิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดปากเมงเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยภายในงานมี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายเอกชน ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา รวมกันกว่า 2,500 คน เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณชายหาดปากเมง หมู่ 4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดปากเมงเฉลิมพระเกียรตินี้ ทางสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมชาวตรัง จัดโครงการดังกล่าวเพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ตามพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา ผสานร่วมกับแนวคิดเรื่องจิตอาสา ประกอบกับวันที่ 3 มิ.ย.65 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มมาจากจิตสำนึกที่ดีที่ต้องการจะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้กับ จ.ตรัง ผสานกับหลักคิดที่ว่า เราทำความดีด้วยหัวใจ ถือเป็นโครงการที่มีหลายภาคส่วนพร้อมใจกันเพื่อที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศชาติ ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนหาดปากเมงเฉลิมพระเกียรติมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ยังกล่าวอีกว่า การดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งมีความยาวมากกว่า 1,000 กิโลเมตร เป็นกิจกรรมที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลนไทย และมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจัง เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ให้กับลูกหลานสืบไป ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ บริเวณป่าชายเลน ได้แก่ ต้นโกงกาง ต้นแสมทะเล และปลูกต้นไม้ประดับริมถนน ได้แก่ต้นจิกทะเล ต้นโกสน รวมจำนวน 4,160 ต้น ปรับภูมิทัศน์และเก็บขยะมูลฝอย รวมทั้งมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ลูกปูม้ากว่า 105 ล้านตัว ลูกกุ้งกุลาดำ 100,000 ตัว รวมทั้งแม่พันธ์ปลา แม่พันธ์ปูม้าและปูดำ ในพื้นที่ เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศและอนุรักษ์ผืนป่า บนพื้นที่ป่าชายเลนหาดปากเมงเฉลิมพระเกียรติ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.