Thailand Web Stat Truehits.net

ฉลองครบรอบ 5 ปี “สถาบันขงจื๊อภูเก็ต ม.อ.ตรัง”

ฉลองครบรอบ 5 ปี “สถาบันขงจื๊อภูเก็ต ม.อ.ตรัง”

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.65 ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prof.Dr.Yang Wenbo ผอ.สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คุณระลึก หลีกภัย ร่วมเปิดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี สถาบันขงจื๊อภูเก็ต ม.อ.ตรัง ที่จะครบรอบการสถาปนาฯ ในวันที่ 25 ส.ค.65 โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาใน จ.ตรัง และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

สถาบันขงจื๊อภูเก็ต ม.อ.ตรัง ทำการลงนามข้อตกลงการสร้างห้องเรียนและสถาปนา “สถาบันขงจื๊อภูเก็ต สาขาวิทยาเขตตรัง” โดยได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60 และปัจจุบันก็ยังคงยืนหยัดในการดูแลด้านการเรียนการสอนภาษาจีน การสอบวัดระดับภาษาจีน กิจกรรมวัฒนธรรมจีน ให้กับนักศึกษาของ ม.อ.ตรัง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาในใน จ.ตรัง และจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมเสมอมา

สำหรับสถาบันขงจื๊อภูเก็ต ม.อ.ตรัง ได้เปิดสถาบันเป็นครั้งแรกใน จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.49 โดยมีคำมั่นที่จะสนับสนุนมหาวิทยาลัยแผ่ขยายให้บริการทั่วพื้นที่ภาคใต้ โดยมีแนวทางในการร่วมพัฒนาอัตลักษณ์ของภาษาจีนผสานการท่องเที่ยวและธุรกิจ ให้บริการคณะครูและนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ของไทยในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน การสอบใบประกอบวิชาชีพครูจีน การอบรมครูจีน มอบทุนการศึกษา จัดคณะทัศนศึกษายังประเทศจีน รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆ โดยมีขอบเขตการให้บริการในจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคใต้ของไทย ประกอบด้วย จ.ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี ระนอง ตรัง นครศรีธรรมราช และปัตตานี ปัจจุบันมีศูนย์การเรียนการสอนในความร่วมมือ 28 แห่ง ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนย่อย 16 แห่ง และมุมห้องสมุดสังคม 7 แห่ง.

Leave a Comment

Your email address will not be published.