Thailand Web Stat Truehits.net

ล้นทะลัก! นักเรียนหลายจังหวัดในภาคใต้ ต่อแถวยาวเหยียดแห่เดินทางมาทัศนศึกษา เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง (Aquarium)

ตรัง-แห่ล้นทะลัก นักเรียนจาก 18 โรงเรียนหลายจังหวัดในภาคใต้ ต่อแถวยาวเหยียดแห่เดินทางมาทัศนศึกษา เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง (Aquarium) สัมผัสชีวิตสัตว์น้ำทะเลหายาก และชมการแสดงความสามารถของแมวน้ำ (Seal Show) ที่นำเข้ามาจากประเทศแอฟริกาใต้ ท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจ

ภาพบรรยากาศความตื่นตาตื่นใจของน้องๆ นักเรียน ตลอดช่วงทั้งวันที่ 26 ส.ค.65 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนจาก 18 โรงเรียนทั้งในพื้นที่ จ.ตรัง และจังหวัดใกล้เคียง จ.กระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง เดินทางเข้าร่วมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โรงเรียนบ้านด่านโรงเรียนวัดไทรทอง โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่างิ้ว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี อบต.เขาโร โรงเรียนบ้านควนยวน โรงเรียนบ้านประตูพริก โรงเรียนบ้านปลายเส โรงเรียนบ้านเกาะปราง โรงเรียนบ้านน้ำพราย โรงเรียนบ้านน้ำร้อน และโรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 

โดยการทัศนศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จากสถานที่แหล่งเรียนรู้ใหม่ เสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีครบทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ ผศ.มาโนช ขำเจริญ ผอ.สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.) มอบหมายให้ นายสมภพ ยี่สุ่น นักวิชาการประมง และคณะบุคลากร สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ มารอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) แห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว พร้อมต้อนรับให้ทุกคนมาสัมผัสและใกล้ชิดกับสัตว์น้ำนานาชนิด แบบไม่ต้องนั่งเรือไปในทะเล ก็สามารถมองเห็นสัตว์น้ำในระยะประชั้นชิดได้ มีสัตว์น้ำทั้งในและต่างประเทศ จัดแสดงภายในตู้ขนาดใหญ่กว่า 60 ตู้ ที่มีสัตว์น้ำมากกว่า 250 ชนิด เช่น ปลาอโรวาน่า ม้าน้ำ ปลาพาคู ปลาเสือพ่นน้ำ ปลากระโห้ การแสดง (Seal Show) ความสามารถของแมวน้ำที่นำมาจัดแสดงซึ่งเป็นแมวน้ำที่นำเข้ามาจากประเทศแอฟริกาใต้ จัดแสดงโชว์การเล่น ลูกบอล ห่วงยาง และอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย

สำหรับโปรแกรมในการเข้าชม วันจันทร์-วันศุกร์ รอบที่ 1 กำหนดเวลา 10.30 น.  รอบที่ 2  กำหนดเวลา 14.30 น. ส่วนในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รอบที่ 1 เวลา 10.30 น. รอบที่ 2  เวลา 11.30 น. รอบที่ 3 เวลา 14.00 น. รอบที่ 4 เวลา 15.00 น.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อจองเข้าชม Aquarium 098-0161076 ,081-8924186 อีเมล์..จองเข้าชม Aquariumnrei.ticket@gmail.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published.